آیا می دانید اضطراب بر روی جهت راه رفتن انسان تاثیر می گذارد ؟

۰۳ دی ۱۳۹۴

۵۷

اضطراب اثر زیادی برروی بدن انسان دارد و به تازگی مشخص شده است که اضطراب حتی برجهت راه رفتن افراد نیز اثر می گذارد. با ما در این مقاله همراه باشید تا اثر اضراب را در جهت راه رفتن انسان ها بشناسید .

آیا می دانید اضطراب بر روی جهت راه رفتن انسان تاثیر می گذارد ؟

اثر اضطراب بر روی انسان

پژوهشگران دریافتند اضطراب بر جهت راه رفتن افراد تأثیر می‌گذارد.

اضطراب بر روی زندگی و انجام کارهای روزمره تاثیرگذار است تا آنجا که محققان در مطالعات اخیر خود دریافتند، اضطراب بر جهت راه رفتن هم تاثیر می‌گذارد.

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان داده است، افرادی که مضطرب و یا در حال مهار اضطراب خود هستند، فعالیت سمت راست مغزشان بیشتر است که این امر منجر به تمایل به راه رفتن به سمت چپ می‌شود.

دکتر ماریو محقق و سرپرست این تحقیق در دانشگاه کنت اظهار کرد: این بررسی برای اولین بار بر روی فعال شدن دو نیمکره مغز با تغییرات جانبی بررسی شده که در راه رفتن تاثیرگذار است.

در این مطالعه شرکت‌کنندگان با چشم بسته مورد آزمایش قرار گرفتند و از آنها خواسته شد تا در مسیر مستقیم یک اتاق راه بروند. نتایج آزمایش نشان داد، افراد مضطرب تمایل به راه رفتن به سمت چپ دارند و نیمکره راست مغز آنها با چشمان بسته فعال‌تر است.

این پژوهش همچنین نشان داد دو نیمکره مغز با سیستم‌های مختلف انگیزشی همراه است. سمت راست برای مهار و سمت چپ برای انجام تمایل است و نتایج آن برای درمان اضطراب نقش مهمی دارد.

منبع: isna.ir