100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۲

موزه ویترا که یک موسسه خصوصی است در سال 1989، توسط سی. ای. اُ رالف فلهبام تاسیس شد. موزه برمبلمان و طراحی داخلی متمرکز است و درآن مجموعه آثاری از هنرمندان معاصر به نمایش گذاشته شده است.

100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان

در موزه ی دو طبقه ویترا که 8, 000 فوت مربع مساحت دارد یکی از بزرگترین کلکسیون های مبلمان دنیا، که شامل آثاری از سبک های رایج در قرن نوزدهم تا دوره مدرن است به نمایش گذاشته شده است.

یکی از بخش های مهم این موزه نمایش 100 شاهکار طراحی در تاریخ طراحی صندلی است. درمورد موزه ویترا و محصولات آن بسیار می توان گفت ولی دراین بخش می خواهیم تنها نگاهی بیندازیم براین 100 اثر ماندگار در تاریخ طراحی صندلی جهان.

, [categoriy]

, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]

منبع: آکا ایران