با پیاده‌روی پیری را به تاخیر بیندازید

۱۹ خرداد ۱۳۹۵

۴۹

محققان می‌گویند برای این منظور 20 تا 40 دقیقه پیاده روی روزانه کافی است.

با پیاده‌روی پیری را به تاخیر بیندازید

محققان می‌گویند برای این منظور 20 تا 40 دقیقه پیاده روی روزانه کافی است.

محققان آمریکایی در این پژوهش نرخ مرگ و میر را در مردان 70 تا 92 ساله‌ای که زندگی بدون تحرک و ساکن داشتند با گروهی از مردان در همین رده سنی که در سطوح مختلف تحرک و تناسب اندام داشتند، مورد مقایسه قرار دادند. این پژوهشگران دریافتند که به ازای هر 2 دقیقه ورزش کردن احتمال مرگ و میر تا 10درصد کاهش پیدا می‌کند.

در این پژوهش دکتر پیتر کوکینوس و دستیاران وی از مرکز پزشکی امور سالخوردگان در واشنگتن و پالوآلتو در کالیفرنیا روی بیش از 3000 مرد داوطلب مطالعه و آزمایش کردند. سابقه پزشکی این افراد به همراه اطلاعاتی چون وزن و استعمال دخانیات مورد بررسی قرار گرفت و نرخ مرگ و میر در بین این داوطلبان در طول یک دوره 6‌ساله به ثبت رسید. دکتر کوکینوس درباره یافته‌های خود اظهار کرد: پیغام کلی این است که هرچند پیری و مرگ اجتناب ناپذیر است اما هر‌دو پدیده را می‌توان بسادگی و با حفظ یک الگوی زندگی فعال و با تحرک در هرگروه سنی به تاخیر انداخت.

منبع: ایران ناز