آموزش بافتن کفش روفرشی

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

۵۷

کفش‌های روفرشی بافتنی مدل‌های گوناگونی دارند. مدلی که در این شماره به شما آموزش می‌دهیم رویه کفشی است که از زیر به یک کفی فوم یا نوع دیگری از کفی آماده دوخته می‌شود.

آموزش بافتن کفش روفرشی

ابتدا اندازه مچ پا را گرفته با 2 دانه اضافی‌ دانه سر بیندازید. دانه‌ها باید فرد باشند. سپس 6 تا 8 سانت حاشیه کشباف ببافید و اگر می‌خواهید تا بخورد باید آن را 2 برابر کنید.

سپس دانه‌های بافتنی را به 5 قسمت تقسیم کنید و یک‌پنجم دانه‌ها را از دو طرف به اندازه بلندی مچ تا پاشنه پا جداگانه ببافید و کور کنید. برای پای بزرگسالان 6 سانت کافی است. 2 دانه اضافی که در شروع کار سر انداخته بودید هر کدام به یک‌پنجم دانه‌ها برای جای دوخت در پشت کفش اضافه می‌شود.

مجموع دانه‌های نصف پشت پا برابر است با یک دانه به علاوه یک‌پنجم دانه‌های سر انداخته شده.

از طرفین طولی داخلی هر قطعه بافته شده دانه گرفته هر بار یک‌دانه به طرف روی کفش را ببافید تا دانه‌ها تمام شود.

سپس قسمت وسط رویه پا را به هر مدل که مایل باشید شروع به بافت کنید و هر بار دانه‌های بافته شده کناری را که هنوز داخل میل بافتنی شما است با آخرین دانه قسمت رویه 2تا یکی کنید تا دانه‌های کناری تمام شود. کف پا را روی یک مقوا گذاشته دور آن را خط بکشید و الگوی کف پا را آماده کنید. سپس رویه کفش را به اندازه کشیدگی پا تا انگشت کوچک بافته سپس دانه دانه از هر طرف کم کرده 5 دانه باقیمانده وسط را نیز یکجا کور کنید.

میزان تنظیم گردی پنجه پا، با توجه به فرم انگشتان و ضخامت کاموا تغییر می‌کند.

برای تمام کردن کفش، ابتدا درز پشت را بدوزید، بعد الگویی را که قبلا آماده کرده بودید با یک سانت اضافه برای دوخت، از جنس چرم طبیعی یا مصنوعی برای پای راست و چپ ببرید و با دندان‌موشی ریز، کف را به رویه وصل کنید.

منبع: jamejamonline.ir