با توجه به این نکات مرغ سالم و تازه خریداری کنید

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۶

وقتی برای خرید مرغ به بازار می روید خوب است که به این نکات توجه کنید تا مرغ سالم و تازه ای خریداری کنید.

با توجه به این نکات مرغ سالم و تازه خریداری کنید

• مرغ سالم باید کاملا تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد.

• پر کنی باید به طور کامل انجام گرفته باشد.

• بدن مرغ سالم و تازه، درخشنده و مرطوب و دارای رنگ سفید و شفاف هست.

• مرغ سالم، دارای چشمهای روشن، درخشان و برجسته است.

• پوست مرغ سالم باید بطور یکنواخت روی بدن کشیده شده باشه و هیچگونه پارگی، تورم، تغییر رنگ و خراش داشته باشد.

• مرغ نباید هیچگونه بوی غیر طبیعی مثل بوی ترشیدگی یا تعفن داشته باشد.

• گوشت مرغ باید سفتی و قوام طبیعی داشته باشد.

• گوشت مرغ نباید شل و رنگش متمایل به سبز باشد.

• چربی طیور باید زرد رنگ، روشن و یکنواخت باشد و هیچگونه بوی بدی نداشته باشد.

مرغ منجمد علاوه بر خصوصیات بالا باید:

• داخل بسته بندی پلاستیکی و کاملا یخ زده عرضه بشود.

• لاشه حالت لیز و لغزندگی (ناشی از آب شدن و انجماد دوباره) نداشته باشد.

• رنگ قسمت شکم طیور تازه، شفاف سفید یا زرد رنگ هست و اگر سبز یا آبی کمرنگ بود بنابراین تازه نمی باشد.

منبع: الو دکتر