ترفند هایی برای خلاق شدن

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۸

فراموش نکنید که شما حتما نباید نابغه باشید تا بتوانید از قدرت خلاقیت بهره‌مند شوید. ترفندهای زیر به شما در هرچه بیشتر خلاق شدن‌تان کمک می کند. این مقاله را حتما بخوانید.

ترفند هایی برای خلاق شدن

اگرچه وراثت روی شخصیت فرد خلاق بسیار موثر است اما شواهد نشان می دهد که محیط و نحوه رشد فرد نیز روی خلاقیت او تاثیرگذار است.

کنجکاو باشید

از کنار مسائل بی تفاوت نگذرید و در مورد آن سوال هایی مطرح کنید. سوال هایی چون: چرا، چه وقت، کی، کجا و چگونه.

البته کنجکاوی به مفهوم فضولی کردن در کار دیگران نیست. بلکه منظور دیدن مسائل مختلف زندگی با روش های خلاقانه است.

کنجکاو باشید

از مشکلات نهراسید

اگر در زندگی تان با مشکلی مواجه می شوید به جای سرزنش کردن دیگران به راه حل های مناسب فکر کنید و برای آن وقت کافی بگذارید.

در واقع باید به خاطر داشته باشید که مشکلات فرصت هایی برای بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است.

به عقاید و افکر خود احترام بگذارید

افراد خلاق ارزش ایده های نوی خود را می شناسند و به دنبال فرصتی هستند تا افکارشان را به بوته آزمایش بگذارند و از هر ایده نویی که در ذهن دارند بی تفاوت نمی گذرند.

تلاش کنید

هیچگاه دست از تلاش برندارید و برای رسیدن به هدف تان هر تلاشی را که لازم است انجام دهید.

در واقع در میان این تلاش هاست که به روش های خلاقانه حل مشکلات تان دست می یابید.

انگیزه داشته و مقاوم باشید

افراد خلاق همیشه مشتاق به انجام رساندن کاری هستند و در واقع این اشتیاق آنها را در ارائه ایده های بکر و نو یاری می رساند و در رسیدن به هدف شان بسیار مصر هستند و پایداری بسیاری از خود نشان می دهند.

خوش بین باشید

وقتی به راه حلی فکر می کنید خوش بین باشید زیرا داشتن تفکر مثبت به انسان در داشتن ذهنی فعال کمک می کند و هرگز دربرابر مشکلی ناامید نمی شود.

باید در وجود خود این فکر را نهادینه کنید که برای هر مشکلی همیشه راه حل و یا راه حل هایی وجود دارد.

مطمئن باشید با این روش می توانید ذهن تان را فعال ساخته و به روش های خلاقی مسائل تان را حل کنید.

تک بعدی نباشید

با هرچیزی که روبرو می شوید، جنبه های مختلف آن را درنظر بگیرید و سعی کنید موارد پنهان شده را نیز مشاهده کنید.

همچنین وقتی به ایده ای می رسید، عاشق آن نشوید زیرا باعث می شود افکار دیگر را از ذهن خود دورکنید و ممکن است فرصت داشتن ایده های بهتر را از خود بگیرید.

از موضوعات غیرمنتظره نهراسید

همیشه خود را برای روبه رو شدن با هر حادثه غیره منتظره آماده سازید و هرگز گرفتار زندگی روزمره تان نشوید.

زندگی انسان پر از تغییر و تحول است بنابراین اگر می خواهید خلاق باشید باید خود را دربرابرهر حادثه ای آماده سازید.

به تضاد ها و تشابه ها بیندیشید و بین مسائل بی ربط، ارتباط برقرارکنید

این روش ها به شما کمک می کند تا قدرت اندیشه تان را بالا ببرید و مسائل مختلف را به راحتی درک کرده و ایده های جدید ارائه دهید.

سازنده باشید

ایده های خود را تا حد امکان عملی کنید. این تمرین به شما انگیزه می دهد تا همیشه به راه حل های خلاق فکر کنید.

منبع: زندگی آنلاین