ظرف شستن می تواند ذهن را آرام کند!

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

۳۵

برای خیلی از افراد، شستن ظروف، کاری مشابه رختشویی یا بیرون گذاشتن زباله است. اما پژوهشی جدید نشان داده ظرف شستن اگر با هدف باشد می تواند ذهن را آرام کرده و استرس را کاهش دهد.

ظرف شستن می تواند ذهن را آرام کند!

محققان دانشگاه فلوریدا برسی  کردند که آیا ظرف شستن می تواند به عنوان تمرینی بدون تشریفات و فکورانه برای تقویت حالتی مثبت دررابطه با حضورذهن باشد یا خیر.

تمرکز حواس یا حضور ذهن، یک متد ژرف اندیشانه رایج برای تمرکز و توجه روی هیجانات و افکار در زمان حال است.

یافته های این تحقیق در the journal  Mindfulness  منتشر شده است.

به گفته آدام هانلی، نامزد دکترا در کالج FSU، ” من سالهاست که به پدیده تمرکز حواس علاقه مندم، هم به عنوان یک محقق و هم به عنوان یک کارور مکاشفه. مخصوصا این موضوع برایم جالب بود که فعالیت های عادی زندگی چطور می توانند برای بهترکردن  وضعیت تفکر به کارگرفته شوند، و درنتیجه حس  سلامتی را بیشتر و بهتر کنند. ”

بعداز انجام این تحقیق روی 51 دانشجو، محققان دریافتند افرادی که با تمرکزحواس ظرف شسته بودند، یعنی روی بوی شوینده، گرمای آب و حس ظروف تمرکز کرده بودند، نگرانی و اضطراب شان 27 درصد کاهش یافته و الهامات ذهنی شان 25 درصد افزایش یافته بود.

منبع: آکا ایران