داستان جالب: از حرف تا عمل

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

در زمان پیغمبر اکرم (ص), طفلی بسیار خرما می خورد.

داستان جالب: از حرف تا عمل

هر چه اورا نصیحت می کردند که زیاد خوردن خرما ضرر دارد, فایده نداشت.

مادرش تصمیم گرفت او را به نزد پیغمبر (ص) بیاورد تا او را نصیحت کند.

وقتی او را به حضور پیغمبر آورد, از پیغمبر خواست تا به طفل بفرماید که خرما نخورد, اما آن حضرت فرمود: امروز بروید و او رافردا دوباره بیاورید.

روز دیگر زن به همراه فرزندش خدمت پیغمبر (ص) حاضر شد. حضرت به کودک فرمود که خرما نخورد.

در این هنگام زن, که نتوانست کنجکاوی و تعجب خود را مخفی کند, از ایشان سؤال کرد: یارسول اللّه, چرا دیروز به او نفرمودید خرما نخورد؟

حضرت فرمود: دیروز وقتی این کودک را حاضر کردید, خودم خرما خورده بودم و اگر او را نصیحت می کردم, تاثیری نداشت.

امام صادق (ع) فرمود: به راستی هنگامی که عالم به علم خودعمل نکرد, موعظه او در دل های مردم اثر نمی کند, همان طور که باران از روی سنگ صاف می لغزد و در آن نفوذ نمی کند!

منبع: dastanak.com