روش دوخت دستمال سفره با طرح پرتقال

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۰

ابتدا دور دستمال را بدوزید. سوزن را از پائین دوخت بیرون بیاورید. بعد نخ را بالای سوزن حلقه کنید. سوزن را بیرون بکشید و مجدداً دوخت را تکرار کنید.

روش دوخت دستمال سفره با طرح پرتقال

وسایل مورد نیاز

پارچه

نخ ابریشمی

کاربُن و طرح مورد نظر

روش دوخت

ابتدا دور دستمال را بدوزید.

سوزن را از پائین دوخت بیرون بیاورید. بعد نخ را بالای سوزن حلقه کنید. سوزن را بیرون بکشید و مجدداً دوخت را تکرار کنید.

طرح پرتقال را با کاربن روی پارچه منتقل کنید. حالا کاربن را بردارید.

اکنون با دوخت توپر داخل پرتقال را پر کنید. سپس اطراف پرتقال را دوخت ساقه‌دوزی بزنید.

دستمال سفره با طرح پرتقال

منبع: زندگی انلاین