درمان سردرد به کمک طب فشاری

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

۶۴

در طب فشاری فقط با استفاده از انگشتان دست و با حرکت ساده استرس و سردرد تسکین می یابد فقط کافی است با یافتن محل آن در عرض 30 ثانیه مشکل را حل کنید.

درمان سردرد به کمک طب  فشاری

در طب فشاری فقط با استفاده از انگشتان دست و با حرکت ساده استرس و سردرد تسکین می یابد فقط کافی است با یافتن محل آن در عرض 30 ثانیه مشکل را حل کنید.

بین انگشت اشاره و شست واقع شده است.

این محل قسمت بالای بدن را آرامش می دهد.

با فشار دادن این محل، اعصاب تحریک می شود.

درمان سردرد در 30 ثانیه بدون نیاز به دارو

روش طب فشاری:

فشار نقطه هوکو، که بین انگشت اشاره و شست است.

این محل را فقط به مدت 30 ثانیه یا تا زمانی که احساس کردید عضلات آرام شدند فشار دهید.

این روش را هر زمان که استرس داشتید یا احساس خستگی کردید، انجام دهید.

منبع: میزان