طرز بافت دو مدل دستبند در خانه

۱۱ مهر ۱۳۹۵

۱۱

دستبندهای بافت یکی از مدل دستبندهایی است که می توانید به راحتی با الگوهایی در منزل تان درست کنید. در این مقاله طرز بافت دو مدل دستبند بافت را به شما آموزش داده ایم.

طرز بافت دو مدل دستبند در خانه

به راحتی با نخ های رنگی بلااستفاده ای که در منزل تان دارید می توانید  دستبندهای بافت رنگی  درست کرده و آنها را با رنگ لباس تان ست کنید.

آموزش انواع بافت دستبند در خانه
آموزش انواع بافت دستبند در خانه
آموزش انواع بافت دستبند در خانه
آموزش انواع بافت دستبند در خانه
آموزش انواع بافت دستبند در خانه
آموزش انواع بافت دستبند در خانه

منبع: بردوک