شباهت برخی از چهره های داخلی با بازیگران خارج!!

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۱۷

دیدن دو شخص شبیه به هم زیاد هم عجیب نیست اما وقتی که هردو فرد مشهور باشند قضیه متفاوت است و می‌تواند برای خیلی‌ها جالب باشد:

شباهت برخی از چهره های داخلی  با بازیگران خارج!!

در  سینمای ایران بازیگرانی  هستند که شباهت زیادی به  ستاره‌ها و چهره‌های مشهور در سراسر جهان  دارند. هر چند ممکن است برخی از آن ها از این شباهت بی خبر باشند. البته گاهی هم ژست گرفتن برای یک عکس آن ها را بسیار به هم شبیه کرده است؛ در تصاویر زیر شباهت برخی از چهره های داخلی را با بازیگران خارج از کشور مشاهده می کنید.

شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی
شباهت بازیگران ایرانی و هالیوودی