اکران فیلم سینمایی سلام بمبئی

۰۵ تیر ۱۳۹۵

۲۷

تهیه کننده فیلم سینمایی «سلام بمبئی» گفته است: صحبت هایی که درباره نوع اصلاحیه های این فیلم می شود صحت ندارد و از جانب ما تکذیب می شود.

اکران فیلم سینمایی سلام بمبئی

جواد نوروز بیگی در مصاحبه ای درباره آخرین  اخبار  فیلم سینمایی«سلام بمبئی» اظهار داشته است: این فیلم شبیه بسیاری از فیلم ها، اصلاحیه کمی خورده است

, [categoriy]

و صحبت هایی که درباره علت اصلاحیه می شود رسمیت ندارد. وی افزوده است: اصلاحیه این فیلم در حد حذف دیالوگ بوده و تلاش می کنیم که این فیلم مهرماه در ایران اکران شود اما زمان اکران در هند هنوز معلوم نیست و به محض مشخص شدن در این کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

, [categoriy]

منبع: آکا ایران