واکنش بهنوش بختیاری نسبت به نشریه یالثارات

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۵

بهنوش بختیاری با انتشار متنی نسبت به توهین نشریه یالثارات واکنش نشان داد و از جشن حافظ دفاع کرد.

واکنش بهنوش بختیاری نسبت به نشریه یالثارات

بهنوش بختیاری  نیز مانند بسیاری از هنرمندان به توهین نشریه یالثارات واکنش نشان داده است.

بهنوش بختیاری در این مورد نوشت:

*****

شرمندم.. شرمندم.. که مجبورشدم این متن رو از روزنامه بی ادب یالثارات درپیجم بگذارم..

دیوث هرکه هست باشرف تر از کسی است که به مسلمانی توهین میکند و به ناموسش انگ هرزگی میزند...

توهین صدباره به جشن حافظ و هنرمندان... و سکوت همیشگی خانه سینما در برابر ظلم... من خودم در جشن حافظ به دلیل تئاترم حضور نداشتم... ولی توهین به همکارم توهین به خودم است....

پوشش همکاران من فقط زیبا بود.... هیچکس زننده  لباس  نپوشیده بود.... در شرایطی که تکلیف اختلاسها و فیشهای حقوقی و پولشویی ها روی هواست... باید هم با چنین تیترهایی سر مردم را گرم کرد...

تروریسم در  لباس  دین....ما سکوت نخواهیم کرد و این مسئله شعبان بی مخ بازی در روزروشن رو از طریق قضایی پیگیری خواهیم کردو پشتیبان جشن حافظ خواهیم بود

توهین نشریه یالثارات

منبع: سیمرغ