عوامل خوشبختی زوج‌ها

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۹

بهترین عملی که می‌تواند زندگی زوج‌ها را محکم کند و از گزندهایی که دشمنان برایشان برنامه ریزی کرده‌اند در امان بدارد اعتماد و تعهد به یکدیگر است.

عوامل خوشبختی زوج‌ها

خانواده یکی از مولفه‌های بنیادی و تاثیرگذار در جامعه است که نقش بسیار پر اهمیتی را در تربیت افراد و شخصیت سازی آنها در جامعه را دارد.

متاسفانه هر چه جامعه به سمت و سوی صنعتی شدن و متحول شدن پیش می‌رود عواطف انسانی نیز کمتر و بسیار دور‌تر از یکدیگر می‌شود و این یعنی مرگ عواطف بین انسان‌ها که باعث بروز مشکلات بسیار قابل اهمیتی بین خانواده‌ها و افراد در جامعه می‌شود.

در چنین جامعه‌ای هیچ گونه عاطفه، هم دلی و احساساتی رد و بدل نمی‌شود و مشکلات بزرگ و کوچک از همینجا آغاز می‌شود چرا که هر کس برای خودش زندگی می‌کند و فقط خودش را می‌بیند.

  در جامعه‌ای که عواطف در آن مرده باشد دوام زندگی مشترک در آن به صفر می‌رسد و هنگامی که در یک زندگی مشترک، زن و شوهر و فرزند و والدین هیچگونه احترامی به هم نگذارند و هیچ‌گونه محبتی نسبت به هم نداشته باشند چگونه می‌خواهند در کنار هم مشکلات خود و زندگی خود را از بین ببرند.

وقتی والدین در قبال وظایف خود نسبت به فرزندانشان و فرزندان نسبت به وظایف خود در قبال والدینشان کوتاهی می‌کنند چگونه انتظار دارند در یک خانواده موفق ادامه زندگی دهند و همین امر در جامعه نیز مصداق پیدا می‌کند.

در جامعه‌ای که جوانان آن هیچ‌گونه علاقه‌ای به ازدواج ندارند موفقیت در آن بسیار کم است، در واقع در ابتدا باید زمینه‌های یک ازدواج موفق را برای جوانان فراهم کرد.

برقراری روابط درست و سالم میان اعضای خانواده، صمیمیت، اعتماد، تعهد و پیشگیری از مهم‌ترین عوامل یک زندگی سالم و مستحکم است که هر یک از آن‌ها دارای یک دنیا معنی و دلیل است.

بهترین عملی که می‌تواند زندگی شما را محکم کند و از گزندهایی که دشمنان برایتان برنامه ریزی کرده‌اند در امان بدارد اعتماد و تعهد به یکدیگر است.