رنگ های پاییزی مناسب دکوراسیون منزل

۱۸ مهر ۱۳۹۵

۹

گرم ترین رنگ پاییزی چیست؟ شما بگوئید! کدام یک از ترکیب رنگ های پاییزی را می پسندید؟ نگاهی به این رنگ ها بیندازید و به یکی از آن ها رای بدهید.

رنگ های پاییزی مناسب دکوراسیون منزل

قرمز

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

صورتی کثیف

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

نارنجی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

زرد طلایی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

سبز مایل به خاکستری

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

سبز همیشه بهار

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

آبی طاووسی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

بنفش مایل به آبی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

رنگ آلویی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

سفید مرمری

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

اسلیت خاکستری (ترکیبی از بنفش و سبز)

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

پودر کاکائویی

به کدام یک از این ترکیب رنگ های پاییزی رای می دهید؟

منبع: وب‌سایت بدونیم