پوریا نوروزیان در المپیک 2016 به فینال راه نیافت

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

پوریا نوروزیان آخرین نماینده ایران در تیراندازی المپیک 2016 در رقابت های تفنگ سه وضعیت به فینال نرسید.

پوریا نوروزیان در المپیک 2016  به فینال راه نیافت

در آخرین رقابت تیراندازی مسابقات المپیک ریو 2016 مسابقه تفنگ سه وضعیت مردان برگزار شد که پوریا نوروزیان تنها تفنگدار مرد ایران پشت خط آتش قرار گرفت. نماینده ایران که در خط نوزده و در سه وضعیت شلیک کرد در مجموع با امتیاز 1168 نتوانست در مصاف با رقبای خود به مرحله فینال راه یابد.

نوروزیان در دراز کش، نشسته و ایستاده به ترتیب امتیاز 391، 394 و 383 را ثبت کرد و در جایگاه بیست و ششم ایستاد. نماینده روسیه به عنوان نفر اول و با امتیاز 1184 به فینال رسید و رکورد این ماده را در المپیک شکست.

این آخرین رقابت تیراندازان ایران در المپیک بود. تیراندازی ایران با حضور پنج تیرانداز در المپیک ریو بیشترین نماینده را در تاریخ حضور در المپیک داشت. الهه احمدی و نجمه خدمتی دو تیراندازی بودند که به فینال المپیک رسیدند، که در نهایت احمدی در جایگاه ششم تفنگ بادی قرار گرفت و نتیجه المپیک لندن را تکرار کرد و خدمتی در اولین حضورش در المپیک در مکان هشتم تفنگ سه وضعیت ایستاد.

منبع: isna.ir