فواید مثبت برقراری ارتباط با غریبه ها

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۸

همیشه ما به دنبال یک دوست برای صحبت و گپ زدن هستیم. اما تحقیقات نشان داده است صحبت کردن با غریبه ها هم می تواند احساس خوبی به ما دهد و خلق و خوی‌مان را بهتر کند.

فواید مثبت برقراری ارتباط با غریبه ها

در حقیقت وقتی با غریبه ها شروع به صحبت می کنید می توانید دوستان جدیدی پیدا کرده و محفل اجتماعی و درنتیجه دنیای تان  را وسیع تر کنید.

تحقیقات نشان می دهد که حمایت دوستان و گروه های اجتماعی بسیار مهم است اما غریبه ها هم می توانند نقش مهمی در شاد کردن ما داشته باشند.

محققان دانشگاه شیکاگو به دنبال 9 تحقیق مجزا، از داوطلبان خواستند هنگام رفتن به جایی در سه وضعیت متفاوت قرار بگیرند.

مثلا برخی‌از آنها وقتی در قطار مترو هستند با غریبه ای سر‌ صحبت را باز کنند.

یا‌گوشه‌ای تنها بنشینند و یا کارهای معمول دیگر‌شان، مثل خواندن پیامک های تلفن همراه‌ ویا شنیدن‌موسیقی، را انجام دهند.

نتیجه نشان داد افرادی که با غریبه ای شروع به صحبت کردند تجربه مثبت و خوبی داشتند ولی آن داوطلبانی که نشستن در تنهایی را اتخاذ کرده بودند، چندان احساس خوب و شادی نداشتند.

تحقیقات دیگری هم که در این رابطه انجام شده است، نشان می دهد ارتباط برقرار کردن با افراد جامعه فواید مثبتی درپی دارد و می تواند روحیه فرد را بهبود بخشد.

ارتباط برقرار کردن

شما هم  امتحان کنید

نترسید

یکی از دلایلی که موجب می‌شود با غریبه ها شروع به صحبت نکنیم، می ترسیم پذیرفته نشویم. ممکن است ما را نادیده بگیرند و یا رفتار بی ادبانه ای داشته باشند.

بنابراین قبل از اینکه با غریبه ای شروع به صحبت کنید، انتظار داشته باشید که ممکن است او تمایلی به گفتگو با شما نداشته باشد.

اما اگر بارها سر صحبت با دیگران را باز کنید به تدریج یاد می گیرید چگونه این کار را ماهرانه انجام دهید.

ترغیب کنید

اگر نمی دانید با یک غریبه چگونه وارد گفتگو شوید، ابتدا درخصوص موضوعی صحبت کنید و اجازه دهید او نظرش را بدهد.

سپس متوجه می شوید به چه چیزی علاقه دارد و با گفتگو درمورد آن موضوع می توانید ارتباط تان را حفظ کنید.

آنها را بخندانید

تحقیقات نشان داده است که خندیدن راحت ترین روش برای باز کردن یخ دیگران است.

پس اگر در جمع غریبه هایی بودید که می خواستید با آنها صحبت کنید، بسته به شرایط موجود لطیفه ای بگویید و کاری کنید آنها بخندند.

در اینصورت می توانید به صحبت هایتان ادامه دهید.

منبع: زندگی آنلاین