قبرستان 12 لایه پراگ

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۵

قبرستان قدیمی یهودی ها مکانی است با 12 لایه قبر که در قدیم به علت کمبود جا و با اضافه کردن خاک جدید چنین وضعیتی را پیدا کرده است.

قبرستان 12 لایه پراگ

درگذشته وقتی یک قبرستان پر می‌شد و دیگر جایی برای حفر قبرهای جدید نداشت، با اضافه کردن یک لایه جدید خاک روی قبرهای قدیمی، یک قبرستان جدید پدید می‌آوردند. این همان اتفاقی است که برای قبرستان قدیمی یهودی‌ها درمحله یهودی‌نشین پراگ افتاده است. نه یک‌بار یا دوبار؛ بلکه دوازده بار.

این قبرستان، یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های دفن یهودیان در دنیاست. که قدیمی‌ترین قبر موجود در آن متعلق به 1439 است، این مکان در قرن 15ام ساخته‌شده است. آخرین خاک‌سپاری آن در سال 1787 اتفاق افتاده است. یعنی چیزی در حدود 350 سال؛ بیش از صد هزار نفر در 12 لایه روی هم انباشته و به خاک سپرده شده‌اند.

قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ

در آن زمان یهودی‌ها اجازه نداشتند مرده‌های خود را درجایی جز محله یهودی‌نشین ژوزوف به خاک بسپارند. هرچند که قبرستان در موقعیت‌های دیگری چندین بار گسترش یافته بود، اما مساحت آن باز هم کامل برای جامعه یهودی ناکافی بود. باورهای یهودی همچنین جابه‌جا کردن سنگ قبر را مجاز نمی‌داند، بنابراین وقتی قبرستان دیگر جایی نداشت و گسترش آن هم غیرممکن شد، لایه‌های دیگری از خاک روی قبر‌های موجود قرار گرفت و سنگ قبرهای قدیمی از زیر خاک در آورده شد و بر سطح این خاک جدید جای داده شد. امروزه 12000 سنگ‌قبر در این قبرستان دیده می‌شوند که به یکدیگر چنان فشرده شده‌اند که انگار برای کمی جای بیشتر باهم می‌جنگند.

قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ
قبرستان چند لایه یهودیان در پراگ

منبع: kojaro.com