معمای ریاضی

۰۵ شهریور ۱۳۹۵

۲۱

تست هوش ریاضی توپ

معمای ریاضی


پاسخ:

76-38=38

38/2=19

یکی از اعداد 19 است.

19+38=57

عدد دیگر 57 است.

57/19=3

بنابراین جواب سوال عدد 3 است.

منبع: بیتوته