مدل باف مو های مناسب کودکان

۰۸ خرداد ۱۳۹۵

۴۷

افرادی که دختر دارند، عشقشان نوازش موهای زیبا و ابریشمی دخترشان است، صبح ها موهایش را شانه کنید و هر بار یک مدل متفاوت برایش ببافید و درست کنید.

مدل باف مو های مناسب کودکان

در آلبوم تصاویر زیر مدل های مناسب کودکان به نمایش در آمده است.

مدل مو کوتاه دخترانه
مدل مو
مدل مو کوتاه دخترانه
مدل مو
مدل مو کوتاه دخترانه
مدل مو
مدل مو کوتاه دخترانه
مدل مو
مدل مو کوتاه دخترانه
مدل مو
مدل مو کوتاه دخترانه

منبع: تبیان