مدلی جدید از سرویس کارد و چنگال

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۲

گذشته از جنبه های عملکردی، کارد و قاشق و چنگال نقره همواره به عنوان وسایل زینتی در دکوراسیون آشپزخانه کاربرد داشته اند. این سرویس کارد و قاشق و چنگال منحصر به فرد می تواند به عنوان یک یادگاری ارزشمند از نسلی به نسل های بعد به ارث برسد.

مدلی جدید از سرویس کارد و چنگال

این سرویس بی نظیر  آشپزخانه  توسط طراح بلژیکی ایزایی بلوخ طراحی و تولید شده است. بد نیست بدانید که در طراحی این کارد و قاشق و چنگال ها از هنر تزیینی دوران روکوکو و باروکو استفاده شده است.

, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]

منبع: akairan.com