با تیشرت های قدیمی روبالشتی بدوزید!

۱۳ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

در ادامه به صورت تصویری نحوه دوخت روبالشی با تیشرت آموزش داده شده است.

با تیشرت های قدیمی روبالشتی بدوزید!

بالش  یا بالشت وسیله‌ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا اسفنج پر کرده و در هنگام خواب یا استراحت سر را روی آن می‌گذارند

نحوه دوخت روبالشی با تیشرت های قدیمی
نحوه دوخت روبالشی با تیشرت های قدیمی
نحوه دوخت روبالشی با تیشرت های قدیمی
نحوه دوخت روبالشی با تیشرت های قدیمی
نحوه دوخت روبالشی با تیشرت های قدیمی

منبع: آفتاب