15 اشتباه رایج در زبان بدن که افراد موفق در پرهیز از آن دقت دارند

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۷

بدن ما زبانی مخصوص خود دارد و کلمات آن همیشه با محبت نیست. به احتمال بسیار زیاد زبان بدن شما بخش مهمی از آن کسیست که هستید، تا جایی که شاید حتی فکرش را هم نکنید. اگر موضوع این است، پس وقتاش شده که کاری بکنید؛ چون ممکن است کارخرابی کنید.

15  اشتباه رایج در زبان بدن که افراد موفق در پرهیز از آن دقت دارند

سازمان TalentSmart از بیش از یک میلیون نفر تحقیق کرده و دریافته که بالاترین میزان عملکرد در افرادیست که هوش احساسی بالایی دارند (به بیان دقیق تر، 90 درصد از افرادی با عملکرد بالا). این افراد قدرت علایم غیرگفتاری را در ارتباطات میدانند و زبان بدن خود را کنترل میکنند. در ادامه این مطلب 15  اشتباه رایج در زبان بدن را که افراد مختلف مرتکب میشوند، توضیح میدهیم. همان اشتباهاتی که افرادی با هوش احساسی بالا در پرهیز از آن دقت دارند.

1.   خمیده بودن  علامت بیاحترامیست. این علامت میگوید که خسته هستید و علاقه ای به جایی که در آن هستید ندارید. شما هرگز به رییستان نمیگویید: « نمیفهمم چرا مجبورم به تو گوش بدهم »، اما اگر خمیده باشید، مجبور نیستید بگویید. بدنتان آن را برایتان بازگو میکند، با صدایی بلند و به وضوح.

مغز ما سیمکشی شده تا قدرت را با میزان فضایی که افراد اشغال میکنند برابر کند. ایستادن با شانههایی مستقیم و رو به عقب، یک موقعیت قدرتمند است. این کار میزان فضایی را که اشغال میکنید، زیادتر میکند. از سوی دیگر، خمیدهبودن در نتیجه متلاشیشدن بدنتان ایجاد میشود و فضای کمتری اشغال میکند و قدرت کمتری منعکس میکند. حفظ حالتی خوب حکم بر احترام میدهد و مشارکت هر دو طرف بحث را بالا میبرد.

2.   حرکات اغراق آمیز  میتوانند نشانگر این باشند که شما چندان مبتنی بر حقیقت حرف نمیزنید. روی حرکات کنترل شده و کوچک و همچنین حرکاتی باز- همچون باز کردن بازوها از هم یا نشاندادن کف دست خود هدفگذاری کنید که نشانگر رهبری و اعتماد بهنفستان است و از طرفی بیانگر این امر است که شما چیزی برای پنهانکردن ندارید.

3. نگاه به ساعت  وقتی که با کسی صحبت میکنید علامتی واضح از بیاحترامی و غروراست. این حرکت حامل این پیام است که کارهایی بهتر از صحبت کردن با فردی که با او هستید برای انجام دارید و نگران از دست دادن آنهاهستید.

4.   روی خود را از دیگران برگردانید  یا تمایلی به صحبت نشان ندهید نشانگر این است که خود را دخالت نمیدهید، علاقهای ندارید، ناراحت هستید یا حتی شاید به فردی که در حال صحبت است اعتماد ندارید.

سعی کنید به سمت فردی که در حال صحبت است رو کنید و کمی خود را خم کنید گویی که به صحبتهای آنان گوش فرا میدهید. این برای فردی که صحبت میکند نشانه این است که همه توجه و تمرکز شما را به خود معطوف کردهاند.

5.   دست به سینه یا پاهای روی هم انداخته، تا حدودی موانع فیزیکی هستند که نشان میدهند شما پذیرای گفتههای فرد مقابل نیستید. حتی اگر لبخند بزنید، ممکن است شخص مقابل حس غر زدن دریافت کند. حتی اگر دست به سینه نشستن احساس راحتی بیشتری میدهد، تا حد امکان در مقابل انجام چنین کاری مقاومت کنید.

6.   ناهماهنگی  بین کلماتتان و علایم صورتتان باعث میشود افراد احساس کنند که چیزی درست نیست و به تدریج شک خواهند کرد که شما سعی دارید آنان را گول بزنید؛ حتی اگر دلیل یا چگونگی آن را ندانند. برای مثال، یک لبخند عصبی در حالیکه پیشنهادی را در یک مذاکره رد میکنیدبه گرفتن آن چیزی که میخواهید به شما کمک نخواهد کرد؛ تنها باعث میشود شخص مقابل  درباره کار با شما احساس ناراحتی کند؛ زیرا فرض خواهند کرد شما چیزی در سر دارید.

7.   سر تکان دادن اغراقآمیزنشانگر نگرانی برای تایید است. شاید افراد این سر تکان دادن سنگین شما را به عنوان تلاش برای نشاندادن این قلمداد کنند که شما با آنها موافقت میکنید یا چیزی را درک میکنید که در واقع درکش نکرده بودید.

8.   بی قراری و مرتبکردن موهایتان  علامت این است که شما نگران هستید یا انرژی زیادی دارید، اعتماد به نفس دارید یا حواستان پرت است. ممکن است افراد شما را به عنوان فردی بشناسند که بسیار زیاد به ظاهر خود اهمیت میدهد و توجه زیادی به حرفه خود ندارد.

9.   پرهیز از ارتباط چشمی  چنین به نظر میآورد که شما چیزی را پنهان میکنید و این باعث ایجاد شک میشود. نداشتن ارتباط چشمی میتواند نشانگر نداشتن اعتماد بهنفس و علاقه باشد؛ موضوعی که هرگز نمیخواهید در یک نشست تجاری، آن را القا کنید.

نگاه کردن به پایین در حین صحبت چنین نشان میدهد که اعتماد به نفس ندارید و باعث میشود که کلماتتان تاثیر خود را از دست بدهد. بسیار مهم است که وقتی نکات مهم یا پیچیدهای را بیان میکنید، ارتباط چشمی خود را حفظ کنید.

از سوی دیگر، ارتباط چشمی ثابت باعث ایجاد حس اعتماد، مدیریت، قدرت و هوش میشود. درحالیکه این امکان وجود دارد که بدون ارتباط مستقیم هم درگیر کار شوید، اما ارتباط چشمی ثابت، باعث اهمال میشود و تاثیرات منفی روی ارتباط حرفهایتان خواهد داشت.

10.   ارتباط چشمی که بسیار شدید و مشتاقانه است  ممکن است تهاجمی یا تلاش برای تسلط یافتن تلقی شود. بطور متوسط، مردم برای هفت تا ده ثانیه ارتباط چشمی را حفظ میکنند، ارتباط طولانیتر وقتیست که گوش میدهیم نه وقتی که حرف میزنیم. روش قطع ارتباط چشمی هم حامل پیام است. نگاه به زیر به معنی تسلیم است، در حالی که نگاه به اطراف نشاندهنده اعتماد است.

11.   گرداندن چشمها  خطا و نشانگر نبود احترام است. میتوانید آن را کنترل کنید و این تلاش ارزشش را دارد.

12. ابرو در هم کشیدن یا چهره ای ناشاد داشتن حامل این پیام است که شما از وجود افراد اطراف خود ناراحت هستید، حتی اگر آنها هیچ ارتباطی با وضعیت الان شما نداشته باشند. ابرو درهمکشیدن افراد را میراند و آنها احساس میکنند که شما در موردشان قضاوت کردهاید.

اما لبخند نشانگر این است که شما گشادهرو، قابل اعتماد، مطمئن و صمیمی هستید. مطالعات MRI نشان داده است که مغز انسان به افرادی که لبخند میزنند پاسخ مثبت میدهد و این میتواند تاثیری ماندگار داشته باشد.

13. سست دست دادن علامت این است که شما قدرت و اعتماد به نفس ندارید، در حالیکه دست دادن بسیار قدرتمند را میتوان تهاجمی و تلاش برای غلبه تلقی کرد که به همان اندازه بد است. دست دادن خود را با افراد و موقعیتها سازگار کنید، اما اطمینان حاصل کنید که همیشه محکم دست بدهید.

14.   مشت گره شده  همچون دست به سینه بودن و پا روی پا انداختن میتواند علامت این باشد که پذیرای نکات دیگران نیستید. همچنین شما را جدلی و دفاعی نشان میدهد که افراد را در تعامل با شما عصبی میکند.

15.   نزدیک شدن بسیار.   اگر خیلی به کسی نزدیک شوید، علامت این است که برای حریم شخصی و درک آن احترام قائل نیستید. این میتواند باعث ناراحتی افراد شود.

جمعبندی

اجتناب از این اشتباهات زبان بدن به شما کمک میکند که ارتباط قویتری در زمینه کاری و شخصی شکل دهید.

منبع: وب‌سایت پنجره خلاقیت