آموزش ساخت جعبه های هدیه

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۲۲

طرز ساخت جعبه برای هدایای کوچک را به صورت تصویری آموزش داده ایم.

آموزش ساخت جعبه های هدیه

جعبه، ظرف یا انباره ایست که به منظور نگهداری و بسته بندی موقت یا دائم مواد و گاه برای حمل و نقل بکار می رود. در اصل به معنی تیردان و محل انبار تیر (کمان) بوده و امروزه به محل انبار هر شیئ دیگر اشاره دارد. مانند جعبه ابزار و جعبه کمک‌های اولیه

جعبه ممکن است از مواد بادوام مانند چوب یا فلز و یا از مواد غیربادوام مانند مقوا ساخته شده باشد. جعبه‌ها ممکن است بسیار کوچک (قوطی کبریت) یا بسیار بزرگ باشند. شکل جعبه‌ها متفاوت بوده و هرگاه بدون اشاره به شکل یا کاربرد خاصی از کلمه  جعبه  استفاده شود، منظور جعبه ایست که مکعب مستطیل باشد. همچنین جعبه‌ها ممکن است درب (باز شونده یا کشویی) داشته و یا نداشته باشند

ساخت جعبه های هدیه روز مادر
ساخت جعبه های هدیه روز مادر
ساخت جعبه های هدیه روز مادر

منبع: آفتاب