آشنایی با روند پیری در انسان

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

هر عضوی از بدن چه زمانی پیری را آغاز می‌کند؟

آشنایی با روند پیری در انسان

20

در نوجوانی سلول‌های شنوایی شروع به پیر شدن می‌کنند. گوش‌هایتان صداهای بالای 20 کیلوهرتز را دیگر نخواهند شنید.

20

از 20 سالگی به بعد به شکل پیوسته توانایی‌های شناختی مغزتان شروع به کاهش می‌کند. پیری این بخش از توانایی‌هایتان از 20 سالگی آغاز شده است.

30

از حدود 30 سالگی چین و چروک‌ها خودشان را نشان می‌دهند. به عبارتی پوست‌تان از این سن پیر شدن را آغاز خواهند کرد؛ به خصوص در مناطقی که بیشتر در معرض نور خورشید هستند.

35

تقریبا از 35 سالگی توانایی تخمک‌گذاری در زنان شروع به پیر شدن می‌کند و چند سال بعد متوقف می‌شود.

40

پیرچشمی از اوایل 40 سالگی آغاز به کار می‌کند. پیری چشم‌ها زودتر خودش را نشان می‌دهد.

40

از اواخر 40 سالگی موها پیر شدنشان را کامل نشان می‌دهند و شروع به خاکستری شدن می‌کنند.

60

اوایل 60 سالگی مشکلات قلبی – عروقی آغاز می‌شود و به عبارتی پیری‌های عروق شامل سخت شدن دیواره رگ‌ها و فشار خون و... آغاز می‌شود.

70

امان از گوش‌ها. آنها دست از پیر شدن برنمی‌دارند. در اواخر 70 سالگی دریافت صوتی و توان شنوایی به خصوص در مردها به شکل واضحی کاهش می‌یابد و کم‌شنوایی آغاز می‌شود.

منبع: دوهفته‌نامه همشهری دانستنیها