آموزش مرحله ای بافت دستبند

۱۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

با نمونه هایی از بافت های دستبند به صورت تصویری آشنا شوید

آموزش مرحله ای بافت دستبند

بافت این دستبند٬ یکی از  تکنیک های بافت  است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید. برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به لای بافت مهره یا منجوق اضافه کنید. شاید این مقاله طولانی به نظر برسد٬ ولی یادگیری آن آسان است.

وسایل لازم:

بند چرمی یا بند کفش

قیچی

مراحل بافت دستبند:

طرز بافت دستبند سلتیک پسرانه و دخترانه

در ابتدای بافت زنجیره یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای بست دستبند باشد

مرحله اول یادگیری بافتن زنجیره است. نکته ای که در بافت این زنجیر باید رعایت کنید٬ این است که در ابتدای زنجیر یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای بست دستبند باشد.

طرز بافت دستبند سلتیک پسرانه و دخترانه

در انتهای بافت زنجیره، گره را مطابق شکل ایجاد کنید و بندی را که در شکل آبی رنگ است٬ قیچی کنید

مرحله دوم گره انتهای زنجیر است. هر وقت طول زنجیر مناسب دور دست شد٬ این گره را مطابق شکل ایجاد کنید و سپس بندی را که در شکل آبی رنگ است٬ قیچی کنید.

طرز بافت دستبند سلتیک پسرانه و دخترانه

در مرحله آخر برای دستبندتان چفت ببافید که داخل قلاب رفته و بتوانید دستبندتان را دور دست قفل کنید

منبع: بردوک