ساخت آباژور شیک با استفاده از یک پایه نت

۰۳ تیر ۱۳۹۵

۴۶

در این پست بیشتر قصد دارم یک ایده خلاقانه را به شما نشان بدهم این آباژور با استفاده از یک پایه نت ساخته شده است.

ساخت  آباژور شیک با استفاده از یک پایه نت

در این پست بیشتر قصد دارم یک ایده خلاقانه را به شما نشان بدهم. و توجه به این نکته که می توان از وسایل دور و اطراف استفاده های متفاوت و جذابی کرد. این آباژور با استفاده از یک پایه نت ساخته شده است. میله اصلی پوپیتر تو خالی است و برای رد کردن سیم آباژور فوق العاده می باشد. همچنین٬ سر میله پوپیتر جای پیچ دارد که می توان به جای رهل٬ سرپیچ لامپ را به آن وصل کرد.

وسایل لازم

پوپیتر

سیم

پریز

سرپیچ لامپ

کلاه آباژور

چسب نواری یا ریسمان کنف

مراحل ساخت

به راحتی در خانه آباژور شیک با وسایل ساده بسازید

وسایل برقی لازم برای درست کردن این آباژور را می توانید از الکتریکی ها تهیه  کنید.

به راحتی در خانه آباژور شیک با وسایل ساده بسازید

کلاه آباژور را می توانید خودتان با استفاده از میله ی جارختی و پارچه بسازید. روش ساخت آن را  در این پست  آموزش داده ام.

به راحتی در خانه آباژور شیک با وسایل ساده بسازید

چیزی که در ساخت این آباژور مهم است٬ این است که سرپیچ لامپ را به پوپیتر وصل کنید.

ساخت آباژور3

منبع: ایده ال