نیاز مردان به تنهایی

۰۱ تیر ۱۳۹۵

۳۷

یکی از سیاست های زناشویی بویژه برای خانم ها این است که اجازه دهند گاهی مردان در تنهایی خود بسر ببرند.

نیاز مردان به تنهایی

یکی از سیاست های همسرداری برای خانم ها این است که هنگام صحبت کردن با همسر خود تمام توجه خود را معطوف به او کند و به چهره وی نگاه کنید و کلماتی از جمله اوهوم را در گفت و گو با همسرتان بکار نبرید زیرا باعث کاهش ارتباطات کلامی میان شما خواهد شد.

تلویزیون یکی از عوامل ایجاد فاصله میان زوجین است که در هنگام صحبت کردن با همسر خود باید از تماشای آن خودداری کرد زیرا موجب عدم توجه به صحبت های طرف مقابل می شود و سکوت، بیان سخنان کوتاه و بی ارتباط نشانه این است که شما به آنجا تعلق ندارید و تنها حضور فیزیکی در کنار همسرتان دارید.

یکی دیگر از مواردی که باید در برخورد با همسرتان مد نظر قرار دهید این است که گاهی مردان نیاز دارند تا در حیطه و دنیای خصوصی خود به تنهایی به مسائل مختلف شان رسیدگی کنند و این تصور که بخشی از زندگی و اتفاقاتش را در تنهایی خود مدیریت می کند باعث ایجاد احساس خوشایندی برای او می شود.

در برخی موارد مردان فکر می کنند اگر برخی مشکلات شان را با همسرشان در میان نگذارند و یک تنه آن را حل کنند، باعث افزایش حس مردانگی در آنان می شود.

اگر به همسرتان اعتماد دارید، همیشه به حیطه خصوصی او وارد نشوید و اجازه دهید در تنهایی خودش باشد همچنین تلاش برای بهبودی رابطه تان بصورت کلامی از مهمترین سیاست های زناشویی در زندگی مشترک برای خانم ها محسوب می شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران