رفع استرس به کمک طب چینی در 2 دقیقه!

۲۰ تیر ۱۳۹۵

۱۹

بر اساس طب سوزنی چین و طب سنتی ژاپنی ها "جین شین دو" باعث از بین رفتن استرس می شود.

رفع استرس به کمک طب چینی در 2 دقیقه!

اگر شما احساس افسردگی، اضطراب، ناراحتی می کنید می توانید به کمک یک روش باستانی به طرز معجزه آسایی آن را فورا تسکین دهید.

بر اساس طب سوزنی چین و طب سنتی ژاپنی ها "جین شین دو" باعث از بین رفتن استرس می شود این روش در اواسط دهه پنجاه به دست یک زن آسیایی آمریکایی در آمریکا معرفی شد.

تکنیک جالب برای رفع استرس با طب چینی در 2 دقیقه!

هدف این روش تسریع در بهبودی حالت های روحی و ایجاد احساس خوب با ماساژ انگشتان دست است این طب بر این اعتقاد است که انگشت ها به منبع انرژی بدن متصل هستند.

مهمترین نکته این روش آن است که می توان آن را در هر زمان و در هر مکان هنگام رانندگی، در حال تماشای تلویزیون و در در حال خواندن کتاب انجام داد. در جین شین هر انگشت دست با انتقال و بهبود یکی از احساسات در ارتباط است.

تکنیک جالب برای رفع استرس با طب چینی در 2 دقیقه!

در تصویر ارتباط هر انگشت با برخی احساس ها را را مشاهده می کنید.

نقشه ارتباط های عاطفی و انگشتان دست

انگشت شست با نگرانی

انگشت اشاره با ترس

انگشت وسط با خشم

انگشت حلقه با غم

انگشت کوچک با اعتماد به نفس پایین در ارتباط هستند.

روش معجزه آسای جین شین که آرامش را به شما هدیه می دهد

به روش زیر می توانید به راحتی احساس های منفی را از خود دور کرده و آرامش را جایگزین آن کنید.

در هر حالی که هستید فرقی نمی کند که نشسته یا ایستاده اید، کافی است انگشت دست خود را با دست دیگرتان به مدت 2 تا 5 دقیقه نگه دارید وبه آرامی نفس بکشید پس از مدتی اثر انرژی مثبت را در وجودتان حس می کنید.

منبع: باشگاه خبرنگاران