افراد سیگاری در معرض خطر ابتلا به دیابت

۰۳ تیر ۱۳۹۵

۲۱

طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا، سیگار کشیدن علت ابتلا به دیابت نوع2 بوده و کنترل این بیماری را دشوارتر می سازد.

افراد سیگاری در معرض خطر ابتلا به دیابت

مطالعه محققان نشان می دهد سیگار کشیدن می تواند موجب ابتلا به دیابت نوع2 شود. به گفته محققان، منظور از سیگار کشیدن، استعمال تنباکو در تمامی اشکال و انواع آن است: سیگار برگ، پیپ، قلیان و تنباکو جویدنی.

مطالعات این محققان نشان داده است حتی قرارگیری در معرض دود سیگار هم تا 40 درصد موجب افزایش خطر ابتلا به دیابت می شود.

در این مطالعه در حدود 7000 شرکت کننده با رده سنی بین 45 تا 84 سال حضور داشتند و از آنها تست های وجود کوتینین در ادرار بعمل آمد. افراد سیگاری نیکوتین را از طریق ادرارشان دفع می کردند و بدین ترتیب محققان می توانستند سوابق سیگار کشیدن افراد را مشاهده نمایند.

آنها افراد را به گروه بندی کردند: گروهی که کمتر از 100 نخ سیگار یا 20 نخ سیگار برگ در کل زندگی شان مصرف کرده بودند و شرکت کنندگانی که بیشتر سیگار می کشیدند، اما در طول 30 روز گذشته سیگار نکشیده بودند. بقیه را هم در قابل گروهی که همیشه سیگار می کشیدند گنجاندند.

محققان این مطالعه، این عادات سیگار کشیدن در افراد را در مورد مقاومت انسولین و دیابت در طول بالغ بر 10 سال مقایسه کردند. نتایج نشان داد که افراد سیگاری به مراتب بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار دارند.

منبع: مهر