معمای ریاضی: همه مسیرهای خانه تا محل کار

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۸

شکل بالا مسیر بین خانه (A) تا محل کار (B) فرهاد را نشان می دهد. مسیرهای مختلفی بین این دو نقطه وجود دارد. آیا می توانید مشخص کنید چند مسیر بالا-راست از A به B وجود دارد؟

معمای ریاضی: همه مسیرهای خانه تا محل کار

منظور از یک مسیر بالا-راست، مسیری از A به B است که همواره روی اضلاع مربع ها به سمت بالا و یا به سمت راست حرکت می کند.


پاسخ معمای ریاضی 'همه مسیرهای خانه تا محل کار'

هر مسیری باید متشکل از 8 حرکت باشد که از این تعداد، 5 حرکت به سمت راست بوده و 3 حرکت به سمت بالا است، بنابراین تعداد مسیرهای ممکن برابر است با:

معماهای جدید, تست هوش تصویری

منبع: ihoosh.ir