عاقبت زندگی در فضا!

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۳

براساس تحقیقات صورت گرفته برروی بدن فضانورد مشهور اسکات کلی, مشخص شد زندگی در فضا باعث دیرتر پیر شدن انسان می شود!

عاقبت زندگی در فضا!

به تازگی اتفاق عجیبی رخ داده است که هوش از سر هر فردی می برد. وقتی فضانورد مشهور اسکات کلی به فضا سفر کرد و برادر دوقلویش در زمین ماند، فاصله سنی بین این دو افزایش یافت.

شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما این اتفاق ریشه در تئوری جنجالی نسبیت انیشتین دارد. اما تئوری نسبیت انشتین چه بود و بر چه مبانی علمی استوار بود؟

این تئوری به این نکته اشاره می کند که زمان برای اشیا در حرکت کند تر از فردی که در حال نگاه کردن به آن شی متحرک است می گذرد. این زمان هر چه به مرکز جرم گرانشی (مثل زمین) نزدیکتر می شویم آهسته تر سپری می شود. به عبارت دیگر، همه ما زمان را به همان نرخی سرعتی که در حال سپری شدن است به صورت یکسان درک نمی کنیم.

هر چه حرکت شما سریع تر باشد، زمان برای شما کند تر می گذرد و این موضوع به خاطر آن است که اسکات کلی پیوسته در حال دور و نزدیک شدن به زمین در فضا است و با سرعتی معادل 28200 کیلومتر بر ساعت در حال چرخش به دور زمین است اما برادرش مارک، در 5 میلی ثانیه بیشتر در زمین سیر می کند.

این دو برادر در سال 1964 در فاصله زمانی 6 ثانیه از هم به دنیا آمدند و اکنون این فاصله زمانی به 6 ثانیه و 5 میلی ثانیه تغییر کرده است. به این تغییر زمانی در علم، اتساع زمانی گفته می شود و برادران کلی این نظریه علمی را اثبات کردند.

البته در دوقلو بودن این دو برادر تردیدی وجود ندارد اما این مسائل از این حیث مهم هستند که ناسا می خواهد از مطالعات علمی برروی بدن این دو فرد برای مقاصد دیگر بر روی دیگر افراد استفاده کند. موضوع مهم این است که مارک (برادری که 6 ثانیه بزرگتر است) از لحاظ علمی بهتر می تواند در فضا دوام بیاورد چرا که ناسا به این نتیجه رسیده است که در صورت اعزام برادر کوچکتر، بدن وی زودتر تحلیل می رود!

منبع: click.ir