پر درآمدترین فرصت های شغلی برای زنان

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۰

بسیاری از خانم ها در زمان انتخاب شغل و یا رشته ی تحصیلی باید ملاک هایی را مد نظر بگیرند که بازخورد خوبی در جامعه و کشورمان داشته باشد و طبق آن معیارها آینده خود را رقم بزنند.

پر درآمدترین فرصت های شغلی برای زنان

موقعیت های شغلی مرتبط با حوزه های  پزشکی  و درمانی مانند  متخصص  زنان، پرستاری، متخص بیهوشی و  روانپزشکی  در صدر شغل هایی قرار می گیرند که بهترین میزان حقوق را برای  زنان  دارند.

با وجود اینکه بازار کار بخش های مختلف   برخی صنایع و مشاغل همچنان در اختیار مردان است با این حال تعداد زیادی از شغل ها وجود دارد که در ان ها نه تنها زنان بخش زیادی از نیروی کار را تشکیل می دهند بلکه درآمدهای خوبی نیز در این حرفه ها و مشاغل دارند.

در تازه ترین مطالعه ای که موسسه  PayScale  بر روی مشاغل مختلف انجام داده است، تمرکز آن بر روی موقعیت های شغلی بوده است که حداقل 40 تا 45 درصد از نیروی کاری ان ها را زنان تشکیل می دهند.   ناتیج این مطالعه نشان می دهد که موقعیت های شغلی مرتبط با حوزه های پزشکی و درمانی مانند متخصص زنان، پرستاری، متخص بیهوشی و روانپزشکی در صدر شغل هایی قرار می گیرند که بهترین میزان قوق را برای زنان دارند.

طبق انتظارات حوزه پزشکی و خدمات درمانی از لحاظ میزان درامد و حقوق هم برای مردان و هم برای زنان مفید و پربازده است. علاوه براین پیش بینی ها نشان می دهد که حوزه پزشکی و خدمات درمانی نه تنها در حال حاضر بسیار پربازده است بلکه در آینده نیز رشد و توسعه بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری به ویژه زنان می توانند در آن حضوری مثبت و مفید داشته باشند.

بعد از بخش و حوزه ی خدمات بهداشتی و درمانی موقعیت های کاری در زمینه های هنر و طراحی نیز میزان حقوق دریافتی نسبتا خوبی را برای نیزوی کاری زنان دارد.

در ادامه لیستی از  پردرآمدترین  فرصت های شغلی را برای زنان در کنار متوسط حقوق دریافتی آن ها را مشاهده می کنید.

پردرآمدترین فرصت های شغلی برای زنان

منبع: namnak.com