چگونه میتوانید همچون استیو جابز باشید؟

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۸

قبل‌تر قول دادم که استراتژیهای یکی از بزرگترین فروشندگان را که تاکنون دنیا به خود دیده است، در اختیارتان بگذارم که بدون شک آقای استیو جابز است. در حالی که استیو به خاطر بازاریابی بینظیر خود و بیرون کشیدن اپل از پرتگاه مشکلات و هدایت آن به سوی باارزشترین و محبوبترین برند در جهان شهرت دارد، اما او قادر بود همه این کارها را انجام دهد؛ زیرا او فروشنده نهایی بود و در آن کار هم نابغه محسوب می‌شد!

چگونه میتوانید همچون استیو جابز باشید؟

البته او را به عنوان یک فروشنده نمیشناسند بلکه به او میگویند: نابغه، متحولکننده، رهبر، شورشی، پیشرو، بانفوذ، درخشان و این لیست ادامه دارد. در اینجا نکاتی چند از نحوه دستیابی او به این پیروزی و اینکه چگونه میتوانید همچون استیو باشید، آورده شده است؛ به عنوان یک فروشنده و همچنین مدیر فروش.

نکته 1: به تنهایی روی قیمت رقابت نکنید

هیچ کس تاکنون محصول اپل را به دلیل قیمت آن خریداری نکرده است. در واقع اپل از دیگر محصولات مشابه رقیب خود گرانتر است. اما مردم اپل را به دلیل ارزش محصول خریداری میکنند و نه با توجه به هزینهها. این درسی بزرگ برای شما نیز هست. با شرکتهای رقیب خود در بازار، بر مبنای قیمت رقابت نکنید. به جای آن، روی ارزش رقابت کنید و کار بهتری ارائه دهید که نمایانگر ارزش محصول یا خدمات شما باشد؛ مثل دردی که درمان میکند و قول صادقانهای که به انجام میرساند.

نکته 2: مردم نمیدانند چه میخواهند تا وقتی که شما به آنها نشان دهید.

این درست همان جاییست که مشتریان  باید بدانند که چرا به محصول شما نیاز دارند. پس از آن بهترین طرفداران شما خواهند بود و در ارائه کلام به نفع شرکت و محصولتان فعال خواهند شد. وقتی آیفون به بازار آمد، هیچ کس منتظر آن نبود، اما اکنون هیچ کس نمیخواهد تنها کسی باشد که از محصولات آن استفاده نمیکند. محصول شما هم میتواند به همین صورت عمل کند، تنها اگر شما و نمایندگان فروشتان بشارت دادن و آموزش به مشتریان بازار را بر اساس دنیای بهتری که محصول و خدماتتان خلق میکند، بر عهده بگیرید.

نکته 3: نمایشی بینظیر خلق کنید.

من جابز را برترین سخنران راهنمای دوران خودمان در آمریکای شمالی میدانم. جیم ران، دو خطیب را از دوران قدیم توصیف کرده است. یکی از آنان سیسرو بوده و دیگری دموسینز. گفته شده که وقتی سیسرو سخن میگفته، دیگران مبهوت میشدند و اعتراف میکردند که چه سخنرانی درخشانی!

و وقتی دمویسینز سخنرانی میکرده مردم میگفتند: «بگذارید رژه برویم! » استیو جابز، همان دموسینز مدرن بود. وقتی که سخن میگفت، مردم میگفتند: «برویم از آن محصول بخریم! » برای تشویق شدن سخن نگویید. سخن بگویید که محرک عملی باشید.

بسیاری از سخنرانان برای فروش انتهای سالن سخنرانی میکنند. به دست آوردن چند صد هزار دلار پس از یک سخنرانی، روزی حماسی میآفریند.   استیو، پس از سخنرانی اش، میلیاردها دلار به دست میآورد. او تا این اندازه مهارت داشت. کتابی که اغلب برای تقویت مهارتهای عرضه به همگان توصیه میکنم «رازهای استیو جابز در معرفی محصول» نوشته کارمین گالو است.

معرفی و عرضه فروش شما تا چه اندازه خوب است؟

وقتی معرفی محصول استیو را مطالعه میکنید و سپس معرفی محصول خود را بررسی میکنید، آیا جایی برای پیشرفت مشاهده میکنید؟ اگر چنین است، فاصله را بردارید. پیشروی بزرگی در این کار وجود دارد.

نکته 4: «تجربه خرید» ایجاد کنید

جابز نمیخواست فقط فروش داشته باشد. او میخواست تجربهای کامل ارائه دهد. ببینید یک فروشگه اپل چگونه تنظیم شده تا تجربه کردن را تسهیل کند. ببینید محصول چگونه طراحی، بستهبندی، توزیع و پشتیبانی میشود. این تجربهای خاص است که با دقت و ظرافت خلق شده است. به همین دلیل است که اپل توانسته است چنین طرفداران مشتاقی داشته باشد. شما چطور؟ آیا میخواهید فقط فروش داشته باشید یا دنبال تجربهای کامل هستید؟

نکته 5: از خطا نترسید

جابز در خط فکری «متفاوت فکر کن» زندگی میکرد. او همیشه میخواست به راهی خارج از جعبه فکر کند یا جعبهای کاملا جدید بسازد که ایدههایی بسیار مهم و بزرگ در آن باشد. او میخواست چیزهای جدید را امتحان کند و شکست بخورد.

اپل را به خاطر خطاهایش به یاد نمیآورند، اما خطاهای بسیاری هم در آن وجود دارد. مثالی از خطاها عبارتند از: اپلIII، نیوتون، لیسا، پاورمک جی4 و... اما جابز از شکستها و تجربیاتش درسهای آموزندهای آموخت که موفقیت بعدی او را شکل دادند.

پس خودتان و تیم فروش تان، از شکست نترسید؛ آموختن از خطا راهی بزرگ برای رشد سریع است. زیگ زیگلار، به عنوان مدیر فروش موفقی دیگر میگوید: «انتظار بهترینها را داشته باشید و خود را برای بدترین چیزها آماده کنید و روی آنچه پیش میآید سرمایهگذاری کنید. » بنابراین، همیشه و به طور مدام، به سرعت به سمت شکست بروید و تمامی آن خطاها، مهارتهای شما را تقویت میکنند و شما را پالایش کرده است و از شما فردی مجرب میسازند.

به طور خلاصه:

  • تنها بر سر قیمت رقابت نکنید.
  • به مشتریان خود آموزش دهید که چرا به محصول شما نیاز دارند.
  • معرفی و عرضه ای عالی داشته باشید.
  • «تجربه خرید» ایجاد کنید.
  • از خطا نترسید.

منبع: وب‌سایت پنجره خلاقیت