آیا اسم واقعی افراد معروف را میدانید؟؟

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

۹۰

انتخاب اسم مستعار دلایل مختلفی دارد و هرکسی بنابر شرایط خاصی ممکن است با نامی غیر از نام حقیقی اش معروف شود شاید جالب باشد که اسم واقعی این افراد معروف را بدانید:

آیا اسم واقعی افراد معروف را میدانید؟؟

کمال الملک –> محمد غفاری

مارک تواین –> ساموئل لنگهورن کلمنس

میرزاده  عشقی –> سید محمدرضا کردستانی

سیمین بهبهانی –> سیمین خلیلی

امیر کبیر –> تقی فراهانی

ذبیح الله منصوری –> ذبیح الله حکیم الهی دشتی

م. امید –> مهدی اخوان ثالث

شهریار –> محمدحسین بهجت تبریزی

حافظ  –> شمس الدین محمد شیرازی

چارلی چاپلین –> سِر چارلز اسپنسر چاپلین

پروین اعتصامی  –> رخشنده اعتصامی

صائب تبریزی –> میرزا محمد علی

سلمان فارسی –> روزبه

ستارخان –> ستار قره داغی

میرداماد  –> میر برهان الدین محمدباقر استرآبادی

باقرخان –> باقر تبریزی

نسیم شمال –> سید اشرف الدین گیلانی

جبار باغچه بان –> میرزا جبار عسگرزاده

بدیع الزمان فروزانفر –> محمدحسین بشرویهای

چه گوارا –> ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا

سعدی –> مُصلِح الدین مُشرف بن عَبدُالله

عزیز نسین –> مَحمَت نُصرَت

آتا تورک –> مصطفی کمال پاشا

ولتر –> فرانسوا ماری آروئ

بودا –> سیدارتا گوتما

بیل کلینتون –> ویلیام جفرسون بلایت سوم

سیمون بولیوار –> سیمون لوسی ارنستین ماری

پله –> ادسون آرانتس دوناسیمنتو

نیما یوشیج –> علی اسفندیاری

افلاطون –> آریستو کلس

گلاب آدینه –> گلاب مستعان

شیرین بینا –> شیرین صدق گویا

مادر ترزا –> آگنس گوک بژازین

بزرگ علوی –> مجتبی علوی

نادره –> حمیده خیر آبادی

تیتو –> جوزپ بروز

ثریا قاسمی –> مولود ملاقاسم

جان وین –> ماریون موریسون

ایرج راد –> اکبر حسنی راد

سیروس گرجستانی –> علی اکبر محمدزاده گرجستانی

استالین –> یوسف ویساریونوویچ ژوگاشویلی

سولات سار –> پل پوت

فروزان –> پروین خیر بخش

گوهر مراد –> غلامحسین ساعدی

ر. اعتمادی –> رجبعلی اعتمادی

م.. الف. به آذین –> محمود اعتمادزاد

ملکه الیزابت –> الیزابت الکساندرا مری ویندسور

ایرج –> حسین خواجه امیری

پرویز یاحقی –> پرویز صدیقی پارسی

ابوعمار –> یاسر عرفات

ماکسیم گورکی –> آلکسی ماکسیموویچ پِشکوف

ملک الشعرا –> محمدتقی بهار

آریل شارون –> آریل ساموئل مشرایبر

عبدالکریم سروش –> حسین حاج فرج الله دبّاغ

کیتارو –> ماسانوری تاکاهاشی

تروتسکی –> لو داویدوویچ برونشتاین

منبع: alamto.com