آشنایی با تل شنی پیلات در فرانسه

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

۴۹

پیلات بلند ترین تل شنی در نزدیکی بوردو؛ فرانسه است.

آشنایی با تل شنی پیلات در فرانسه

علاقه مندان بسیاری از تل شنی پیلات در فرانسه دیدن و بر فراز آن پیاده روی می کنند. پیلات بلند ترین تل شنی در نزدیکی بوردو؛ فرانسه است.

حجم تل‌ماسه پیلا 60٬000٬000 متر مکعب است و پهنای آن 500 متر (خاور به باختر) و درازای آن 3 کیلومتر (شمال به جنوب) است. بلندای آن از سطح دریا میان 100 تا 117 متر تغییر می‌کند.

بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا

سراسر پیرامون این تل‌ماسهٔ بزرگ را جنگل‌های کاج فرا گرفته‌اند. پلکانی برای استفاده گردشگران در قسمتی از این تل‌ماسه ساخته شده‌است.

بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا
بر فراز بلند ترین تپه شن و ماسه در اروپا

منبع: وب‌سایت 118 سفر