اسکیت‌بورد آخرین ورزش بازی‌های آسیایی 2018

۰۴ مهر ۱۳۹۵

۱۳

بعد از بحث و بررسی در کمیسیون هماهنگی شورای المپیک آسیا، ورزش اسکیت‌بورد به برنامه بازی‌های آسیایی 2018 اضافه شد.

اسکیت‌بورد آخرین ورزش بازی‌های آسیایی 2018

با انتخاب شدن اسکیت بورد شمار ورزش‌های حاضر در بازی‌های آسیایی 2018 به 40 رشته ورزشی رسید که از بین آنها 32 ورزش در برنامه بازی‌های المپیک تویکو 2020 نیز هستند.

پیش از این اعلام شده بود که اسکیت‌بورد و موج سواری در برنامه بازی‌های آسیایی 2018 نخواهد بود. با این حال بعد از جلسه  OCA  و کمیته برگزاری جاکارتا 2018 تصمیم بر این شد که اسکیت بورد به برنامه اضافه شود.

با این حال موج سواری همچنان در برنامه بازی‌ها نخواهد بود زیرا مکان مناسب برای انجام مسابقات موج سواری وجود ندارد.

منبع: ایسنا