دکوراسیونی به سبک خانه رویایی اوباما

۲۲ تیر ۱۳۹۵

۱۵

طراحی داخلی و چیدمان خانه رویایی و جدید این خانواده را در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.

دکوراسیونی به سبک خانه رویایی اوباما

در اواخر ماه مه خانواده  اوباما  پس از ترک کاخ سفید به یک خانه 8200 فوتی در محله کالوراما در واشنگتن دی سی نقل مکان می کنند. طراحی داخلی و  چیدمان خانه  رویایی و جدید این خانواده را در ادامه این مطلب مشاهده می کنید.

دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون و چیدمان خانه رویایی اوباما رئیس جمهور آمریکا

منبع: ایده ال