ایده های جالب برای تزیین میوه برای کودکان

۰۷ خرداد ۱۳۹۵

۶۱

تعدادی از گیاهان مثل خیار، گوجه فرنگی، کدو که بطور عادی از سبزیجات حساب می‌شوند، در واقع میوه هستند.

ایده های جالب برای تزیین میوه برای کودکان

میوه‌ها از نطر ریخت‌شناسی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

میوه‌های ساده از یک تخمدان تشکیل شده و ممکن است یک یا تعداد بیشتری دانه داشته باشند. گوشتی و یا خشک هستند. سته و میوه هسته‌دار مثالهایی از میوه‌های گوشتی ساده هستند. میوه‌های نوع سیبی هم فرعی و هم میوه ساده هستند. میوه‌های فندقی از نوع خشک هستند.

میوه‌های بهم پیوسته از یک گل منفرد و چندین تخمدان بوجود آمده‌اند. مثل سیاه تمشک و سیاه توت.

میوه‌های مرکب از ترکیب تخمدان گلهای مرکب تشکیل شده‌اند. مثل آناناس

تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر
تزیین میوه برای کوچولوها+تصاویر

منبع: niksalehi.com