تاثیرات شستشوی میوه ها و سبزیجات با سرکه

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

۶۶

تحقیقات مرکز تحقیقات بهداشت محیط و کشاورزی آمریکا نیز نشان داده است شستن میوه و سبزی در محلول رقیق سرکه و آب در مقایسه با شستن میوه با آب بهتر است

تاثیرات شستشوی میوه ها و سبزیجات با سرکه

سبزی  و میوههای تازه  فواید  زیادی دارند و کارشناسان  تغذیه  توصیه میکنند روزانه 5 وعده از آنها مصرف کنیم. اما گاهی بی توجهی به نکته های بهداشتی هنگام خرید، شستشو و نگهداری این مواد باعث ایجاد  مسمومیت  میشوند...

میوه و  سبزیها هنگام رشد در مزرعه ممکن است با حیوانات، مواد خطرناک موجود در آب و خاک و بهداشت نامناسب کارگران و کشاورزان  آلوده شوند. انتقال این محصولات بعد از برداشت نیز خطر  آلودگی را افزایش میدهد.   آلودگی میتواند بعد از خرید محصول و هنگام تهیه غذا و با نگهداری نامناسب هم اتفاق بیفتد بنابراین متخصصان این سازمان توصیه میکنند میوهها وسبزیهایی که له یا خراب شدهاند، انتخاب نکنید، چرا که احتمال رشد باکتری در این قسمتها بیشتر است.

محققان سازمان غذا و داروی آمریکا در یک بررسی روشهای مختلف شستن میوه را با هم مقایسه کردند و 4 روش شستشو با صابون ضدباکتری؛ این روش را متخصصان ایمنی غذا مناسب نمی دانند. استفاده از محلول رقیق  سرکه؛ یک قسمت  سرکه  و 3 قسمت آب و بعد شستن با آب، ساییدن با فرچه و شستن با آب ساده بررسی شد. بعد از شستشو از هر گروه، تعدادی میوه به صورت نمونه انتخاب کردند و به مدت چند روز تعداد کلونیهای باکتری آنها را آزمایش کردند. نتیجه این آزمایش نشان داد که شستن میوهها با فرچه 85 درصد، کمیکمتر از شستن با آب تنها، باکتریها را از بین میبرد. اما بهترین روش استفاده از محلول رقیق شده  سرکه  است که 98 درصد از باکتریهای موجود در پوست میوه را از بین می برد.

به عبارتی روش مناسب برای شستشوی  سبزی  و میوه محلول  سرکه  در آب است. برای این منظور شما می توانید سینک ظرف شویی را به اندازه مقدار میوه آب کرده و یک فنجان  سرکه  به آن اضافه کنید به طوری که سطح میوه ها با این محلول پوشانده شود. حال حدود 10 دقیقه به نسبت نوع میوه و  سبزی  صبر کنید و سپس با آب سرد بشورید.

آب سرد، باقیمانده طعم و بوی  سرکه  را از بین برده و فرایند شستن را به پایان میرساند. برای  سبزیهایی مانند؛ بروکلی، برگ کاهو و  اسفناج  که شستشوی آنها کمی سخت است، باید مقدار  سرکه  کمی بیشتر باشد و حتی می توانید آنها را برگ برگ کرده و بشورید. در این مدت کوتاه خواهید دید که آب رنگش تیره شده و  سبزی  و میوه شما برق می زنند. گویی، روغن جلا به آنها زده اید! همچنین ماندگاری بیشتری نیز دارند.

از توصیههای دیگر متخصصان می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

- قبل و بعد از شستشو و آماده کردن میوه و  سبزی  های تازه، دستهایتان را 20 ثانیه با آب گرم و صابون بشویید. این توصیه قدیمی هنوز بهترین راه برای پیشگیری از بیماریها است.

- قبل از پوست کندن میوه و  سبزی  آنها را شستشو دهید تا باکتریها از چاقو به میوه یا  سبزی  منتقل نشوند.

- سطح کدو، خیار، هویج، خربزه، طالبی و هندوانه را با فرچه مخصوص خوب تمیز کنید.

- با توجه به اینکه ممکن است باکتریها از زمان شکوفه زدن میوه روی درخت وجود داشته باشند، بعد از شستن دو سر میوه را ببرید.

- برگهای بیرونی کلم و کاهو را دور بریزید.

- ظرفهای شستشو را ضدعفونی کنید. تخته  آشپزخانه  و سینک را با آب گرم و صابون شستشو دهید، زیرا ممکن است باکتریها در آنها جا خوش کرده باشند.

- برای بریدن و خردکردن  گوشت، میوه و  سبزی  از چاقوی جدا استفاده کنید.

- دمای سرد از تکثیر بسیاری باکتریهای بیماریزا جلوگیری میکند بنابراین همواره میوه،   سبزی  و سایر غذاهای فاسدشدنی را در ظرف تمیز دردار در یخچال و در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.

منبع: hamshahrionline