ناسا: نشانی ازموجوات فرازمینی درقمرمشتری پیدا نکرده ایم

۰۶ مهر ۱۳۹۵

۷

آژانس فضایی ناسا اعلام کرد که در یکی از اقمار مشتری موجودات فرازمینی پیدا نکرده است.

ناسا: نشانی ازموجوات فرازمینی درقمرمشتری پیدا نکرده ایم

این آژانس فضایی اخیرا اعلام کرد که بر سطح اروپا، قمر سیاره مشتری، 'فعالیت های شگفتی آوری' مشاهده کرده، اما پیش از این که مردم بیش از اندازه هیجان زده شوند، ناسا در توییتر گفت که این مشاهدات ربطی به 'موجودات فضایی' ندارد.

به نظر می رسد که این تحقیقات 'مدارک شگفتی آوری دال بر فعالیت هایی پیدا کرده اند که شاید به وجود یک اقیانوس زیرسطحی در اروپا مربوط باشند'. قرار است جزئیات دقیق این کشفیات در روزهای آینده به اطلاع عموم برسد.

البته هیجان مردم از احتمال وجود حیات در اروپا کاملا هم بی اساس نیست. در پی بررسی هایی که در ابتدای امسال انجام گرفت، ناسا اعلام کرد که تحقیقی که روی شرایط موجود در اقیانوس های اروپا انجام شده نشان می دهد که انرژی شیمیایی موجود در محل ممکن است تعادل لازم برای وجود حیات را داشته باشد.

دانشمندان 'اعتقاد جدی' دارند که احتمالا 'اقیانوسی عمیق با آب مایع شور' زیر پوسته یخی این قمر قرار دارد.

به گفته ناسا، سیاره مشتری 52 قمر که به طور رسمی نام گذاری شده اند، دارد ولی دانشمندان اقمار بیشتری هم کشف کرده اند.

14 قمر دیگر هم کشف شده که هنوز به طور رسمی نام گذاری نشده اند. مشتری چهار قمر بزرگ به نام های گانیمد، کالسیتو، آیو و اروپا دارد.

منبع: ایرنا