معمای کاشتن درخت

۰۸ مهر ۱۳۹۵

۱۱

چه جوری می شه 10 تا درخت رو توی 5 ردیف کاشت به طوری که در هر ردیف 4 درخت وجود داشته باشه؟

معمای کاشتن درخت


پاسخ معما:

به صورت ستاره

کاشتن درخت, معمای سخت

منبع: بیتوته