آرومتر از اینم میشه!

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۹۲

شاید آدم‌ها خودشان حواسشان نباشد، اما همه‌ی تلاش شبانه‌روزی و این‌در و آن‌در زدن آدم‌ها، فقط و فقط یک دلیل دارد؛ رسیدن به آرامش.

آرومتر از اینم میشه!

اما جالب این‌جاست که خیلی‌وقت‌ها این تلاش‌ها فقط آن‌ها را از مقصد و هدفشان دورتر می‌کند! برای رسیدن به آرامش باید پارازیت‌ها را از زندگی‌ات حذف کنی و به زندگی‌ات نظم ببخشی. گاهی برداشتن چند قدم ساده، آرامشی به ما می‌دهد که هیچ پول و ثروتی قادر به خلق آن نیست.

سبد جادویی

یک سبد یا کارتن بردار و بدون هیچ مکث و فکرکردنی، این‌کار را انجام بده: هرچیز به‌دردنخوری را که در وسیله‌هایت می‌بینی، بینداز داخلش.

کارت که تمام شد، می‌توانی وسایل داخل سبد را به کسی که لازمش دارد، هدیه بدهی یا بگذاری در انبار یا کلاً بریزی دور!

تغییر پنج دقیقه‌ای

بیش‌تر از پنج دقیقه وقت نمی‌گیرد؛ اما اختصاص‌دادن همین زمان کوتاه به مرتب‌کردن تخت، می‌تواند تغییر بزرگی در بقیه‌ی لحظه‌های هرروزت ایجاد کند.

مسافر یک سفر 10ساله

اگر حذف‌کردن چیزهای به‌دردنخور برایت سخت است، می‌توانی مسیر عکس را انتخاب کنی: با خودت فکر کن اگر قرار بود بروی به یک سفر 10ساله و فقط یک ساعت برای بستن چمدانت وقت داشتی؛ چه‌کار می‌کردی؟ چه‌چیزهایی را با خودت برمی‌داشتی؟ چه‌چیزهایی را نمی‌توانستی با خودت نبری؟

جواب این سؤال، وسایلی است که باید دور و برت باقی بمانند.

کنترل عادت خرید

فقط به این دلیل که چیز بامزه‌ای پیدا کرده‌ای، معنی‌اش این نیست که باید آن را بخری. جوامع مادی‌گرا، فقط به‌دنبال خرید بیش‌تر و بیش‌تر هستند؛ این روحیه موجب می‌شود که هر‌روز دور و برت از چیزهای بیش‌تری پر شود.

بیش‌تر مردم این موضوع را نمی‌دانند و هم‌چنان به خرید ادامه می‌دهند و  هیچ‌وقت از این دایره‌ی بسته بیرون نمی‌روند. از این چرخه‌ی تکراری خارج شو تا بفهمی مقدار کافی خرید برای تو،  چه‌قدر است.

نظم کامپیوتری

بخشی از نظم در زندگی، مربوط به فضای مجازی است. سعی کن تعداد اکانت‌ها و ای‌میل‌هایت را کم کنی و هربار که پشت کامپیوتر می‌نشینی، تنها یک فولدر را باز کنی. دسک‌تاپت را خلوت کن و چیزهایی را که به دردت نمی‌خورد، نگه ندار.

تنها با خود

هر‌روز 15 دقیقه از وقتت را تنها باش و تمرکز کن. لحظه‌های تنهایی خیلی خوب است و فایده‌های زیادی دارد، با این‌که خیلی از آدم‌ها با آن راحت نیستند. با این‌کار می‌توانی اتاقی برای صدای درونی‌ات بسازی تا در هیاهوی زندگی صدایش را واضح‌تر بشنوی.