چند نمونه تخت خواب سایبانی به سبک روستیک

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۸

امروزه تخت خواب های سایبانی با دو سبک طراحی می شوند. یکی به سبک سنتی است یعنی از جزئیات سبک ویکتوریایی و روستیک در طراحی تخت خواب استفاده می شود. اغلب مواد به کار رفته در این سبک چوب است ولی از قطعات فلز هم استفاده می شود. فریم ها در این نوع تخت ها گرد و منحنی هستند.

چند نمونه تخت خواب سایبانی به سبک روستیک

سبک دیگر سبک مدرن و مینی مال است. جزئیات زیادی در طراحی به کار نمی رود، مواد با بافت ساده در جای ستون ها و چهارچوب تخت قرار می گیرد. در اینجا چند نمونه تخت خواب سایبانی به سبک روستیک را می بینید.

, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]
, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]
, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]
, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]
, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]
, مدل تخت خواب سایبانی, تخت خواب سایبانی, مدلهای تخت خواب سایبانی, [categoriy]

منبع: مدآنلاین