تعطیلی سینما ها در روز شنبه

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

۱۸

براساس صحبت های رئیس انجمن سینماداران تمامی سینماهای کشورمان روز شنبه 9 مرداد تعطیل می باشند.

تعطیلی سینما ها در روز شنبه

به مناسبت شهادت امام صادق (ع)، سینماهای سراسر کشور روز شنبه 9 مردادماه به طور کامل تعطیل است.

محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران  گفت: با توجه به مصادف شدن روز شنبه 9 مردادماه با روز شهادت امام جعفر صادق (ع)، سینماهای کشور در این روز به طور کامل تعطیل هستند.

وی بیان کرد: همچنین روز جمعه هشتم مرداد ماه، سینماها تا ساعت 19 اکران خواهند داشت.

منبع: filmnetnews.ir