نمونه هایی زیبا از بلوز های مشکی گیپور و تور

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۱

بلوز مشکی گیپور و توری با آستین های پف دار مدلهای شیکی است که نمونه هایی از آنها را در این بخش مشاهده می کنید.

نمونه هایی زیبا از  بلوز های مشکی گیپور و تور

خانم ها برای ایام محرم و یا حتی مجلس از بلوز مشکی حریر و گیپور  استفاده می کنند. سیاه رنگ اقتدار و قدرت است و معمولا آدم هایی که سیاه می پوشند از نوعی ابهت برخوردارند. این رنگ در دنیای مد به یک دلیل عمده محبوبیت دارد؛ با پوشیدن مشکی لاغرتر به نظر می رسید پس خانم هایی که سایز نسبتا بزرگی دارند بهتر است از مدلهایی استفاده کنند که با پارچه حریر و یا کرپ و با مدل پایین آزاد باشد. خانم های لاغر اندام هم به راحتی می توانند از اکثر مدلها بلوز مشکی خود را انتخاب کنند،   بلوز مشکی  گیپور و توری با آستین های پف دار مدلهای شیکی است که نمونه هایی از آنها را در این بخش مشاهده می کنید.

زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95
زیباترین مدلهای شیک بلوز مشکی مجلسی و اسپرت زنانه 95

منبع: جهانی ها