آموزش دوخت دمپایی روفرشی نمدی کودکانه

۱۰ تیر ۱۳۹۵

۹۲

درست کردن روفرشی زیبای نمدی برای کودک تان بسیار لذت بخش است. آستر این دمپایی نیز بسیار نرم و راحت است و پوشیدن آن برای کودک تان از پوشیدن آن استقبال می کند. برای دوختن این دمپایی حتما از مواد با کیفیت استفاده کنید.

آموزش دوخت دمپایی روفرشی نمدی کودکانه

وسایل مورد نیاز برای دوخت دمپایی

* الگوی دوخت دمپایی روفرشی (می توانید بدون دردسر نمونه هایی را از اینترنت دانلود کنید. )

* پارچه نمدی (یک متر، برای بخش بیرونی و همچنین آستری)

* لایی چسب ضخیم (انتخابی)                                                                                               * نخ همرنگ پارچه

* نوارهای تزئینی                                                                                                                                    * قیچی، سوزن و چرخ خیاطی

روش دوخت

مرحله اول

الگوهای مورد نظرتان را که از اینترنت پیدا کردید، روی کاغذ چاپ کنید و آنها را از درون کاغذ برش زده و درآورید. (شکل 1)

مرحله اول

مرحله دوم

هنگام انتخاب پارچه، می توانید برای آستری دمپایی روفرشی، از فلانل (نوعی پارچه پشمی) استفاده کنید. البته فراموش نکنید که پارچه ها را قبل از شروع کار بشویید و خشک کنید.

زیرا برخی از پارچه احتمال آب رفتن دارند و اگر این کار را انجام ندهید، دمپایی دوخته شده تان، پس از یکبار شستشو، کوچک می شود.

مرحله 3

پارچه مربوط به رویه بیرونی دمپایی را به ترتیب زیر برش بزنید:

* دو لایه برای کف پا

* دو لایه برای رویه بیرونی دمپایی

* دو لایه برای آستری دمپایی

* دولایه آستری نسبتا بزرگ برای کف دمپایی

* دو لایه لایی چسب (انتخابی)

(شکل 2)

مرحله 3

مرحله 4

لایی چسب را به پارچه مربوط به رویه دمپایی با اتو بچسبانید. حرارت اتو را درحدی تنظیم کنید که به لایی و پارچه صدمه ای نزند. همچنین لایی باید به پشت پارچه چسبانده شود.

مرحله 5

رویه و آستر پارچه را رو در رو قرار دهید و با سوزن ته گرد محکم کنید. (شکل3)

مرحله 5

مرحله 6

مانند شکل، کار را با چرخ خیاطی بدوزید. (شکل 4)

مرحله 6

مرحله 7

نیمی از بخش زاپاس را برش بزنید تا وقتی پارچه دوخته شده را به رو می کنید، درزهای دوخته شده ضخیم و کلفت نشوند. (شکل 5)

مرحله 7

مرحله 8

پارچه را برگردانید و به رو کنید وسپس مانند شکل 6، قسمت های دوخته نشده را با چرخ خیاطی بدوزید.

مرحله 8

مرحله 9

وسط کف دمپایی و همچنین پاشنه (قسمت رویی دمپایی) را با گچ خیاطی علامت بزنید. (شکل 7)

مرحله 9

مرحله 10

مانند شکل 8، قسمت رویی و کف دمپایی را با استفاده از علامت های گذاشته روی هم قرار دهید و با سوزن کار را محکم کنید. مراقب باشید، قسمت های رویه دمپایی را به گونه ای روی کف ها قرار دهید که لنگه های چپ و راست پا متمایز شوند. (شکل8)

مرحله 10

مرحله 11

برای محکم کاری بیشتر مانند شکل کل، کار را با سوزن ته گرد ثابت در جای خود نگهدارید. (شکل 9)

مرحله 11

مرحله 12

اکنون دور را دور دمپایی را کوک بزنید. البته حدود نیم سانتی متر اطراف کار زاپاس بگذارید. (شکل 10).

مرحله 12

مرحله 13

اکنون مانند شکل از پارچه های مخصوص کف استفاده کرده و کف دمپایی را روی آن بگذارید و با سوزن محکم کنید. (شکل 11)

مرحله 13

مرحله 14

دورادور دمپایی را بدوزید و فقط قسمت پنجه را باز بگذارید تا بتوانید دمپایی را به رو برگردانید. (شکل 12)

مرحله 14

اکنون دمپایی را به رو برگردانده و قسمت پنجه را نیز بدوزید و سپس دمپایی را کاملا به رو کنید. (شکل های 13 و 14)

دمپایی روفرشی نمدی کودکانه
دمپایی روفرشی نمدی کودکانه

مرحله 15

دمپایی روفرشی کودک دلبندتان آماده است. اگر دوست داشتید می توانید به دلخواه آن را تزئین کنید. مانند بخیه هایی که روی این دمپایی زده شده است. (شکل 15)

مرحله 15

منبع: زندگی آنلاین