نحوه دکوپاژ روی شمع

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۹

آموزش تصویری دکوپاژ روی شمع ساده

نحوه دکوپاژ روی شمع

اشکال استفاده شده از دستمال کاغذی های طرح دار بریده شده.

علاوه بر روش حرارت، برای دکوپاژ از چسب چوب هم می شود استفاده کرد که بعد از خشک شدن بی رنگ می شود.

آموزش ساده دکوپاژ روی شمع
آموزش ساده دکوپاژ روی شمع

منبع: کافه مد