نمونه های تزیین شیر برنج و فرنی

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۶۵

شیر برنج و فرنی را می توان به عنوان یک وعده سبک برای شام و یا افطار در نظر گرفت. شما می توانید پس از اینکه شیر برنج را آماده کرده اید در ظرف بریزید و برای اشتهاآور کردن این غذای مقوی می توانید مطابق شکل های زیر تزیین کنید.

نمونه های تزیین شیر برنج و فرنی
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]
, [categoriy]

منبع: سماتک